Spotkanie z Wielkim Polakiem
Dodane przez sekretariat KG dnia 02.11.2018 20:18:27
26 października br. w Katolickim Liceum miało miejsce spotkanie młodzieży KLO i KG z wybitnym uczonym, onkologiem i genetykiem, żołnierzem Armii Krajowej, powstańcem warszawskim – profesorem Mieczysławem Chorążym.
Na to niezwykłe wydarzenie złożyły się wspomnienia Profesora oraz odpowiedzi na pytania młodzieży. W swoich wspomnieniach prof. M. Chorąży odnosił się przede wszystkim do okresu dzieciństwa spędzonego w rodzinnej Janówce, okresu szkolnego w Białej Podlaskiej, przerwanego wybuchem II wojny światowej, oraz do czasów konspiracji i walki zbrojnej w Warszawie. Podczas rozmowy z młodzieżą najczęściej powracał temat powstania warszawskiego. Pojawiały się także pytania dotyczące działalności naukowej Profesora, szczególnie onkologii, genetyki i nowej dziedziny, jaką jest biologia systemowa.
W trakcie spotkania uczniowie poznali świadka historii i równocześnie wytrwałego badacza, który pracy naukowej w zakresie medycyny poświęcił całe swoje powojenne życie. Człowieka niezłomnego i prawego, a przy tym wrażliwego i gotowego do niesiania pomocy bliźnim. Wielkiego Polaka, któremu w roku 2017 Prezydent RP nadał najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego. Fotorelacja