Projekty edukacyjne 2018/2019
Dodane przez Kinga dnia 04.10.2018 20:28:14
Uczniowie klas III do 31 października zgłaszają wychowawcy klasy oraz nauczycielowi opiekunowi projektu wybrany temat i wspólnie z nim planują jego realizację.
Istnieje możliwość uczestniczenia w kilku projektach szkolnych pod warunkiem wskazania - pisemnie! - który z tematów jest realizowany na zaliczenie (będzie oceniony punktami z zachowania, odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum i w arkuszu ocen).
Regulamin realizacji projektów i przykładową dokumentację można znaleźć w zakładce: Dokumenty szkolne.

Wykaz tematów projektów edukacyjnych na rok szkolny 2018/2019